Disclaimer en privacy

U bent hier

Inleiding: 

desocialekaart.be is een databank met als doel gegevens over zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers te verzamelen, onderhouden en via het internet publiceren. 

De sociale kaart wil een toeleidingsweg bieden tot de hulpverlening die het best een antwoord kan formuleren op een probleem of hulpvraag. Burgers en professionele hulpverleners dienen steeds met de voorzieningen en zorgverstrekkers zelf contact op te nemen om een beroep te kunnen doen op hulpverlening.

 

Gebruik van de website

Er is resoluut gekozen voor een sociale kaart die gratis raadpleegbaar is via het internet. Dat medium biedt het grote voordeel dat de aanpassingen direct zichtbaar zijn voor de gebruiker. 

Het team sociale kaart is actief bezig met het opsporen en corrigeren van hiaten en onvolmaaktheden, maar blijft vooral afhankelijk van input van de organisaties en zorgverstrekkers zelf. De gegevens op de website zijn zo zorgvuldig, begrijpelijk en volledig mogelijk opgesteld, op basis van de huidige kennis. Ondanks onze inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet meer volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

Het team sociale kaart zal, indien de informatie tekortkomingen vertoont, deze zo snel mogelijk wegwerken. De inhoud van de website kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Als je onjuistheden vaststelt, dan vernemen we dat graag. Op elke fiche vind je een link 'wijziging suggereren'. Samen met de suggestie van wijziging vragen we ook om jouw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer in te vullen, zodat we jou kunnen contacteren mochten we bijkomende informatie willen. Ook via het contactformulier zijn we bereikbaar.

De Vlaamse overheid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op uw computersysteem. De Vlaamse overheid kan niet garanderen dat de site www.desocialekaart.be volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen. Neem geen beslissingen op basis van de inhoud of functionaliteit die op www.desocialekaart.be werd gevonden.

Hyperlinks en verwijzingen

Deze site bevat hyperlinks en verwijzingen naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. De Vlaamse overheid heeft over deze websites geen enkele vorm van controle en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen. De Vlaamse overheid kan ook niet garanderen dat deze websites een privacy-beleid naleven overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. We raden gebruikers dus aan dit zelf na te gaan door de privacy-clausules te raadplegen die op iedere website moeten voorkomen.

Bescherming van persoonsgegevens

Opzoeken via de website verloopt volledig anoniem. Een individuele burger hoeft geen profiel aan te maken en in te loggen om in de sociale kaart antwoorden te zoeken op zijn/haar hulpvraag.

Een profiel aanmaken heeft echter voor de professionele hulpverleners en zorgverstrekkers bijkomende voordelen. Via je profiel kan je een favorietenlijst bijhouden of veel gebruikte zoekopdrachten opslaan. Het is ook mogelijk om persoonlijk commentaar aan een fiche toe te voegen. Deze informatie is strikt persoonlijk gekoppeld aan jouw account/profiel. Alle noodzakelijke technische beveiligingsvereisten zijn gevolgd om ervoor te zorgen dat deze gevoelige informatie enkel geëncrypteerd opgeslagen wordt. Bij het aanmaken van een nieuwe account dient de gebruiker uitdrukkelijk kennis te nemen van deze werkwijze ('informed consent').

Jouw persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en je gegevens worden niet doorgegeven aan derden of gebruikt voor commerciële doeleinden. Je e-mailadres is onderdeel van de accountgegevens om een eigen profiel aan te maken, te raadplegen en te beheren. 

Op basis van de wet van 8 december 1992 verlenen we toegang tot de informatie die we van je bijhouden. Je kan onjuiste gegevens steeds laten rechtzetten en/of schrappen. Neem contact met ons op via desocialekaart@vlaanderen.be.

Voor het gebruik van de eHealth basisdiensten en het rijksregisternummer bij het inloggen via eID werden de noodzakelijke goedkeuringsprocedures bij eHealth en het Sectoraal Comité van het Rijksregister van de Privacycommissie doorlopen.