Inhoud sociale kaart

U bent hier

Inleiding: 

De sociale kaart bevat een overzicht van zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers in Vlaanderen en Brussel.

Wat is wel opgenomen in de sociale kaart?
  • Algemene sociale dienstverleningAlgemeen Welzijnswerk, OCMW, thuislozenzorg ...;

  • Lichamelijke gezondheidszorgDringende medische hulpverlening, medisch hulpmateriaal, ziekenhuizen, sociale diensten van ziekenhuizen, palliatieve zorg ...;

  • Geestelijke gezondheidszorgCentra voor Geestelijke Gezondheidszorg, beschut wonen, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, hulpverlening aan mensen met een verslaving ...;

  • ThuiszorgDienstencentra, diensten voor gezinszorg, dagverzorgingscentra, centra voor kortverblijf ...;

  • Relaties en seksualiteitDiensten relaties en seksualiteit, familiaal geweld, relatie- en scheidingsbemiddeling ...;

  • Opleiding, werkloosheid en tewerkstellingCentra voor basiseducatie, vakbonden, VDAB-kantoren, werkwinkels, arbeidszorg ...;

  • HuisvestingWoonwinkel, huisvestingsdiensten OCMW en gemeente, sociale huisvestingsinitiatieven ...;

  • Rechtshulp en justitieWetswinkel, justitieel welzijnswerk, slachtofferzorg, daderhulp, justitiehuizen ...;

  • Kinderen en gezinnenDiensten van Kind en Gezin, kinderopvang, centra voor integrale gezinszorg, bezoekruimtes, speel-o-theken, kinderbijslagfondsen ...;

  • JongerenJongerenadviescentra, jeugd(welzijns)werk, centra voor leerlingenbegeleiding, Lokale Overlegplatforms Gelijke Onderwijskansen, schoolopbouwwerk, woonbegeleiding jongeren ...;

  • Jeugdhulpverlening: sociale dienst gerechtelijke jeugdhulp, private voorzieningen, publieke jeugdinstellingen ...;

  • OuderenAanvraag en toekenning pensioen, ouderen(mis)behandeling, woonmogelijkheden voor ouderen ...;

  • Personen met een handicapHandicap en advies, centra voor ontwikkelingsstoornissen, centra voor ambulante revalidatie, vrijetijdsbesteding en sport voor personen met een handicap, buitengewone onderwijsinstellingen, woonvormen voor meerderjarigen met een handicap ...;

  • Etnisch-culturele minderhedenIntegratiecentra, tolken- en vertaaldiensten, opvangcentra, racismebestrijding ...;

  • Armoede en kansarmoedeKringloopcentra, inloopcentra, verenigingen waar armen het woord nemen ...;

  • SamenlevingsopbouwMaatschappelijk opbouwwerk, samenlevingsopbouw Vlaanderen ...;

  • Overheden gerelateerd aan het welzijns- en gezondheidsveld: Provinciale diensten, Vlaamse Gemeenschap, Federale overheidsdiensten.

  • Zorgverstrekkers: gefaseerd worden de gegevens van de zorgverstrekkers door de SELS en LMN's toegevoegd in de databank. vb: Apothekers, Diabeteseducatoren, Diëtisten, Ergotherapeuten, Huisartsen, Kinesitherapeuten ...

Wat is niet opgenomen in de sociale kaart?

Sportverenigingen, sociaal-cultureel werk, instellingen uit het gewoon onderwijs ...