Over ons

U bent hier

Inleiding: 

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) van de Vlaamse overheid heeft op 1 januari 2018 de sociale kaart overgenomen van de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie van Brussel (VGC).

Alle gegevens blijven in één centrale, gestructureerde databank verzameld. Een team van regionale beheerders onderhoudt de gegevens in nauwe samenwerking met de opgenomen organisaties. Een aantal voordelen van de Vlaamse sociale kaart:

  • centrale aansturing met behoud van regionale verankering,
  • gegevensuitwisseling met authentieke databronnen,
  • nauwe samenwerking met sectorale collega's binnen het Beleidsdomein WVG. 

De VGC subsidieert het Kenniscentrum WWZ om de Brusselse gegevens in de databank sociale kaart up-to-date te houden en af te stemmen met de Vlaamse gegevens. Met verschillende regionale ondersteunende organisaties uit de eerste lijn wordt samengewerkt om gefaseerd de gegevens van de zelfstandige zorgverstrekkers in Vlaanderen en Brussel op te nemen.

Algemene vragen over de sociale kaart?

Met algemene vragen over de werking van de sociale kaart of opmerkingen bij de gegevens in onze databank kan je terecht op desocialekaart@vlaanderen.be of 02 553 33 33. Wellicht vind je een antwoord op jouw vraag op onze pagina handleidingen of FAQ/help.

Let wel: voor vragen over zorg en hulpverlening kan je op dit mailadres en telefoonnummer niet terecht. Enkel de voorzieningen zelf kunnen een antwoord formuleren op zorgvragen. 

Team sociale kaart

Om de voeling met het werkveld te behouden blijft het team sociale kaart regionaal georganiseerd. Voor specifieke vragen omtrent vormingen, actualisaties, gegevens in de databank kan je rechtstreeks met hen contact opnemen.

Peter Coenen (peter.coenen@wvg.vlaanderen.be of 011 74 29 51), Phebe Devadder (phebe.devadder@wvg.vlaanderen.be of 050 24 83 72) en Bieke Formesyn (bieke.formesyn@wvg.vlaanderen.be of 050 24 83 71) zijn de andere teamleden die opdrachten opnemen omtrent actualisaties, communicatie, helpdesk, opvolging inhoudelijke tendenzen,...

Patricia Werbrouck is verantwoordelijk voor de aansturing van de Vlaamse sociale kaart en kan gecontacteerd worden via patricia.werbrouck@wvg.vlaanderen.be of 02 553 35 74.