Over ons

U bent hier

Inleiding: 

De vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie van Brussel werken sinds mei 2001 samen aan één sociale kaart die gebiedsdekkend is voor de Vlaamse provincies en Brussel.

De verschillende partners onderhouden alle gegevens in één centrale, gestructureerde databank. Ze werken samen op inhoudelijk, vormelijk en technisch vlak.

Sinds 2012 werkt de sociale kaart nauw samen met het Huis voor Gezondheid vzw die de gegevens van de zelfstandige zorgverstrekkers in Brussel en de Vlaamse rand beheert.

Projectmedewerkers
Beleidsverantwoordelijken

De supervisie van het project is in handen van volgende beleidsmensen:

  • Peter Bellens, Gedeputeerde Welzijn van de provincie Antwerpen

  • Frank Smeets, Gedeputeerde Welzijn van de provincie Limburg

  • Eddy Couckuyt, Gedeputeerde Welzijn van de provincie Oost-Vlaanderen

  • Monique Swinnen, Gedeputeerde Welzijn van de provincie Vlaams-Brabant

  • Myriam Vanlerberghe, Gedeputeerde Welzijn van de provincie West-Vlaanderen

  • Bianca Debaets, Collegelid bevoegd voor Welzijn binnen de Vlaamse Gemeenschapscommissie van Brussel

De gedeputeerden Welzijn werken nauw samen met de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin om de opdracht sociale kaart goed te realiseren.