Privacybeleid, cookies & gebruiksvoorwaarden

U bent hier

Bescherming van persoonsgegevens

Opzoeken via de website verloopt volledig anoniem. Een individuele burger hoeft geen profiel aan te maken en in te loggen om in de sociale kaart antwoorden te zoeken op zijn/haar hulpvraag.

Een profiel aanmaken heeft echter voor de professionele hulpverleners en zorgverstrekkers bijkomende voordelen. Via je profiel kan je een favorietenlijst bijhouden of veel gebruikte zoekopdrachten opslaan. Het is ook mogelijk om persoonlijk commentaar aan een fiche toe te voegen. Deze informatie is strikt persoonlijk gekoppeld aan jouw account/profiel. De initiatiefnemers van deze website hebben alle noodzakelijke technische beveiligingsvereisten gevolgd om ervoor te zorgen dat deze gevoelige informatie enkel geëncrypteerd opgeslagen wordt. Bij het aanmaken van een nieuwe account dient de gebruiker uitdrukkelijk kennis te nemen van deze werkwijze ('informed consent').

De persoonsgegevens die je via deze website verstrekt, worden verwerkt door de projectpartners van de interprovinciale sociale kaart. Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en je gegevens worden niet doorgegeven aan derden of gebruikt voor Direct Marketing doeleinden. Je e-mailadres is onderdeel van de accountgegevens om een eigen profiel aan te maken, te raadplegen en te beheren. Enkel wanneer je expliciet inschrijft op de nieuwsbrief module, zal je e-mailadres hiervoor gebruikt worden.

Voor het gebruik van de eHealth basisdiensten en het rijksregisternummer bij het inloggen via eID doorliepen de projectpartners de noodzakelijke goedkeuringsprocedures bij eHealth en het Sectoraal Comité van het Rijksregister van de Privacycommissie.

Toegang tot informatie en rechtzetting

Op basis van de wet van 8 december 1992 verlenen we toegang tot de informatie die we van je bijhouden. Je kan onjuiste gegevens steeds laten rechtzetten en/of schrappen. Klik hier om ons te contacteren.

Logfiles over websitegebruik

Logfiles registreren bepaalde informatie die gebruikt wordt voor interne doeleinden, bijvoorbeeld om het websitegebruik na te gaan en de website aan te passen. Deze informatie bevat geen persoonlijke gegevens maar wel gegevens over jouw PC.

Gebruik van cookies op onze website

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruikersvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden. Tenzij je jouw browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze website bezoekt.

Welke cookies gebruiken wij?

  • Drupal.search.lastsearch: terug naar laatste zoekopdracht
  • Drupal.search.checkboxes: filters van de laatste zoekopdracht 
  • Drupal.toolbar.collapsed: instelling of de toolbar weergegeven moet worden
  • cookie-agreed: welke actie heb je ondernomen bij het wegklikken van de cookie balk
  •  has_js: Drupal cookie of de browser JavaScript ondersteunt 
  • __utm*, _ga*: Google Analytics 
  • SSESS*: session cookie voor Drupal 

Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org/default.aspx?page=2 

Gebruiksvoorwaarden
  • Samenwerking met andere databankprojecten

De mogelijkheid bestaat dat desocialekaart.be als brondatabank gebruikt wordt voor andere projecten van overheidsinstanties, koepelorganisaties en sectoradministraties uit de welzijns- en gezondheidssector. Zo vermijden we overbevraging van het werkveld.

Organisaties, diensten en voorzieningen dienen er bijgevolg rekening mee te houden dat de informatie die opgenomen is in de databank van www.desocialekaart.be ook op andere (niet-commerciële) websites kan verschijnen. Op die websites wordt steeds een bronvermelding opgenomen en kunnen – indien technisch mogelijk – wijzigingen rechtstreeks in de brondatabank ingegeven worden.

  • Hyperlinks en verwijzingen

Op de organisatiefiches wordt doorverwezen naar websites van organisaties en voorzieningen. Die instanties zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze op hun website publiceren. Als je op je eigen website hyperlinks wil plaatsen naar www.desocialekaart.be of naar onderdelen van deze website, vragen wij je om eerst contact op te nemen met de beheerders van de website. Men zal je zo snel mogelijk informeren over de toelaatbaarheid hiervan.

  • Exporteren van organisatiegegevens

De mogelijkheid bestaat om een deel van de organisatiegegevens uit de sociale kaart te exporteren. We raden aan om die functionaliteit enkel te gebruiken voor een set van gegevens en voor eenmalig gebruik. De meest actuele gegevens zijn steeds online terug te vinden. Daarom kan de kwaliteit van de databank niet beoordeeld worden aan de hand van geëxporteerde lijsten en andere, al dan niet gedrukte, afgeleide producten. Om misbruik tegen te gaan, werd ervoor gekozen om de e-mailadressen van de contactpersonen van organisaties niet op te nemen in de exportmodule.