Proclaimer

U bent hier

Inleiding: 

desocialekaart.be is een voorzieningendatabank. Het doel is informatie over diensten, organisaties en voorzieningen in de welzijns- en gezondheidssector verzamelen, onderhouden en via het internet publiceren. Samen met het Huis voor Gezondheid en deelnemende SEL's worden ook de gegevens van de zorgverstrekkers gefaseerd aan de databank toegevoegd.

De bedoeling is om een toeleidingsweg aan te bieden tot de hulpverlening die het best een antwoord kan formuleren op een probleem of hulpvraag. Gebruikers en professionele hulpverleners dienen steeds met de organisaties en voorzieningen zelf contact op te nemen om een beroep te kunnen doen op hulpverlening.

 

Merk je dat er iets niet klopt? Laat het ons weten. Aansprakelijkheid

Er is resoluut gekozen voor een sociale kaart die gratis raadpleegbaar is via het internet. Dat medium biedt het grote voordeel dat de aanpassingen direct zichtbaar zijn voor de gebruiker. De gebruiker kan online wijzigingen signaleren en wordt op die manier interactief bij het onderhoud van het doorverwijsinstrument betrokken.

Elke dag zoeken en corrigeren regionale beheerders hiaten en onvolmaaktheden. Ondanks die continu geleverde inspanningen kunnen we niet garanderen dat de gegevens volledig, juist en nauwkeurig zijn. Neem geen enkele beslissing op basis van de inhoud of functionaliteit die op www.desocialekaart.be werd gevonden.

De inhoud en functionaliteit worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De beheerders van de website zijn afhankelijk van de input die vanuit de organisaties wordt aangeleverd en daardoor maar beperkt aansprakelijk. De inhoud en functionaliteit kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Alle inhoud en functionaliteit worden ter indicatieve titel verstrekt en kunnen onjuistheden bevatten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Bij het signaleren van tekortkomingen leveren de beheerders de grootst mogelijke inspanningen om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Als je onjuistheden vaststelt, dan vernemen we dat graag. Op elke fiche vind je een link 'wijziging suggereren'. Samen met de suggestie van wijziging vragen we ook om je naam, e-mailadres en/of telefoonnummer in te vullen, zodat we je kunnen contacteren bij onduidelijkheden. Ook via het contactformulier of het mailadres van één van onze beheerders zijn we bereikbaar.

 

Auteursrechtelijke bescherming en bronvermelding

Alle teksten en illustraties op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is toegestaan om ze af te drukken voor privé-gebruik. Een bredere verspreiding kan enkel na toestemming, te vragen via info@desocialekaart.be. Citeren kan op voorwaarde dat er steeds verwezen wordt naar de originele bron. De lay-out en de functionaliteit van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd.

Als je denkt dat je rechten worden geschaad op deze website, neem dan contact met ons op.