Doelstelling sociale kaart

U bent hier

Inleiding: 

Elke burger heeft het recht om geïnformeerd te worden over het zorgaanbod in Vlaanderen en Brussel. De sociale kaart verzekert dat recht.

De sociale kaart is een instrument dat snel en efficiënt een antwoord biedt op de zorgvraag van een burger/cliënt:

  • Welke organisaties voldoen aan de zorgvraag?
  • Wat zijn de specificaties van die organisaties?
  • Welke organisaties voldoen op basis van die specificaties het best aan de behoeften van de burger/cliënt en situeren zich het dichtst bij zijn woonplaats.

Lees het decreet houdende de sociale kaart van 3 mei 2019 (B.S. 26/06/19) als je vragen hebt over de wettelijke basis en de inhoud van de sociale kaart.

Voor de hulpverlener

De sociale kaart is het instrument om gericht door te verwijzen.

Voor de burger

De burger kan ook zelf op zoek gaan naar een antwoord op zijn zorgvraag en uitzoeken bij welke organisatie hij/zij terecht kan. Let wel: de sociale kaart zelf kan het probleem niet oplossen, maar wel een toeleidingsweg bieden tot de hulpverlening.

Voor lokale besturen

De sociale kaart geeft een overzicht van de welzijns- en zorgactoren die gevestigd zijn of actief zijn in een bepaalde gemeente. De gemeenten kunnen hun eigen website verrijken met gegevens die rechtstreeks uit de sociale kaart gehaald worden.

Op zoek naar zorg

Burgers en professionele hulpverleners dienen steeds met de organisaties en voorzieningen zelf contact op te nemen om een beroep te kunnen doen op zorg en hulpverlening. 
De beheerders van de sociale kaart kunnen geen antwoord bieden op concrete problemen en zorgvragen.