Doelstelling sociale kaart

U bent hier

Inleiding: 

De sociale kaart is in de eerste plaats een instrument dat snel en efficiënt een antwoord biedt op de hulpvraag van een cliënt:

  • Welke organisaties voldoen aan de hulpvraag?
  • Wat zijn de specificaties van die organisaties?
  • Welke organisaties voldoen op basis van die specificaties het best aan de behoeften van de cliënt en situeren zich het dichtst bij zijn woonplaats?
Voor de hulpverlener

De sociale kaart is het instrument om gericht door te verwijzen.

Voor de cliënt

De cliënt kan ook zelf op zoek gaan naar een antwoord op zijn hulpvraag en uitzoeken bij welke organisatie hij/zij terecht kan. Let wel: de sociale kaart op zich kan je probleem niet oplossen, maar wel een toeleidingsweg bieden tot de hulpverlening.

Voor lokale besturen

De sociale kaart geeft een overzicht van de welzijns- en zorgactoren die gevestigd zijn of actief zijn in een bepaalde gemeente. De gemeenten kunnen hun eigen website verrijken met gegevens die rechtstreeks uit de sociale kaart gehaald worden.

Op zoek naar zorg

Burgers en professionele hulpverleners dienen steeds met de organisaties en voorzieningen zelf contact op te nemen om een beroep te kunnen doen op zorg en hulpverlening. 
De beheerders van de sociale kaart kunnen geen antwoord bieden op concrete problemen en zorgvragen.