Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Dienst Vreemdelingenzaken

U bent hier

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Dienst Vreemdelingenzaken
Pachecolaan
44
,
1000 Brussel
Telefoon
02 793 80 00 (infodesk voor dossiergebonden vragen)
02/793.95.00 (onthaal niet voor dossiergebonden vragen)