Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Dienst Vreemdelingenzaken - Registratie

U bent hier

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Dienst Vreemdelingenzaken - Registratie
Passendalestraat
2
,
1000 Brussel
Telefoon
02 793 80 00 (infodesk voor dossiergebonden vragen)
02 793 95 00 (onthaal niet dossiergebonden vragen)