Geïnformeerde toestemming

U bent hier

Inleiding: 

Als je een profiel aanmaakt op onze website, veronderstellen we dat je kennis genomen hebt van wat er met de gegevens van jouw profiel gebeurt. 

Hieronder lees je jouw rechten als de betrokkene waarvan persoonsgegevens worden verwerkt.

Verwerking van jouw persoonsgegevens

1. Verantwoordelijke voor de verwerking (privacywet art 9 § 1 a.)

Het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid is “verantwoordelijke voor de verwerking”. Voor meer informatie kan je terecht bij desocialekaart@vlaanderen.be .

2. Doeleinden van de verwerking (privacywet art 9 § 1 b.)

De gegevens die je aan ons geeft om je eigen profiel aan te maken worden slechts gebruikt in het kader van gebruikersbeheer. Een gebruikersprofiel aanmaken heeft voor professionele hulpverleners en zorgverstrekkers voordelen. Zij kunnen dan hun eigen – publieke – gegevens beheren en die van hun organisatie. Verder is het voor hen mogelijk om een favorietenlijst bij te houden, veel gebruikte zoekopdrachten op te slaan en persoonlijke commentaar bij een fiche toe te voegen.

Burgers die niet werkzaam zijn in de welzijns- en gezondheidssector wordt afgeraden om een gebruikersprofiel aan te maken. Het is niet nodig je te registreren als je enkel in de toepassing wil zoeken. Indien je als niet professional in de welzijns- en gezondheidssector toch een gebruikersprofiel wil aanmaken, vragen we je ervan bewust te zijn dat door deze actie wij mogelijks gezondheidsgegevens van jou verwerken (bvb. opslaan van favoriete organisatiefiches of favoriete zoekopdrachten). Door hiermee akkoord te gaan, geef je je toestemming tot verwerking van jouw persoonsgegevens.

3. Betrokkenen

Elke geregistreerde gebruiker van www.desocialekaart.be.

4. De ontvangers of de categorieën ontvangers van de gegevens (privacywet art 9 § 1 d.1.)

De Sociale Kaart wordt onderhouden door een team van regionale beheerders. De beheerder bevoegd voor jouw regio kan de gegevens inkijken waarvan jij als professionele hulpverlener hebt gevraagd om ze publiek te maken.
Voor elke geregistreerde gebruiker geldt dat jouw persoonlijke gegevens (rijksregisternummer, e-mailadres, favorietenlijst, opgeslagen zoekopdrachten) worden ge-encrypteerd opgeslagen en enkel voor jou leesbaar zijn. Deze gegevens kunnen niet aan derden doorgegeven worden.

5. Het al dan niet verplichte karakter van het antwoord en de eventuele gevolgen van niet- beantwoording (privacywet art 9 § 1 d.2.)

Bij registratie moet de gebruiker een klein aantal verplichte velden met identificatiegegevens invullen. Enkel als je deze invult kan de webtoepassing juist functioneren. 

Indien je niet akkoord gaat met de verwerking van deze verplichte gegevens, kan de toepassing in het kader van gebruikersbeheer niet gebruikt worden.

6. Het bestaan van een recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben; behalve indien die verdere informatie, met inachtneming van de specifieke omstandigheden waaronder de persoonsgegevens verkregen worden, niet nodig is om tegenover de betrokkene een eerlijke verwerking te waarborgen; (privacywet art 9 § 1 d.3 )

Je hebt recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die wij over jou verwerken. Je kan jou hiervoor richten tot de verantwoordelijke voor de verwerking die vermeld wordt onder punt 1.

Geregistreerde gebruikers kunnen zelf online hun gegevens beheren.

Terug naar registratieformulier