Hoe zoeken?

U bent hier

Inleiding: 

Zoeken kan via de invulvelden op de homepagina of via de uitgebreide zoekmodule. De twee zoekingangen hebben een eigen doelstelling.

Zoeken via homepagina

Via de invulvelden 'wie of wat' gecombineerd met 'waar' kan je snel zoeken. Het veld 'wie of wat' zoekt op namen van organisaties, personen en activiteiten, op trefwoorden, rubrieken en in verschillende tekstvelden. Het 'waar'-veld zoekt op fusie- en deelgemeente. Geografisch wordt altijd het werkingsgebied (in welk gebied werkt de organisatie) in plaats van de vestigingsplaats (adres van de organisatie) als uitgangspunt gebruikt.

Exacte zoekresultaten mag je via deze zoekingang niet verwachten. We hebben wel bepaald in welke velden in de databank er moet gezocht worden, maar achterliggend is het de logica van de zoekmachine Solr die de zoekopdracht analyseert, weegt en een resultaat teruggeeft. Dit resultaat wordt daarom 'fuzzy' genoemd.

Exacte resultaten nodig? Lees hieronder verder.

Uitgebreid zoeken

Op de homepage vind je onder 'Wie of wat zoek je' een link naar het 'Uitgebreid zoeken'. Of klik hier als je het uitgebreid zoeken wil proberen.

Het uitgebreid zoeken bestaat uit 4 onderdelen: vrij zoeken, geografisch zoeken, inhoudstafel, trefwoorden. De resultatenlijst is exact en niet 'fuzzy'.

  • Vrij zoeken

Je kan in aparte invuldvelden zoeken naar personen, activiteiten en organisaties, waarbij je kan aanvinken dat je enkel de moederorganisaties zoekt. Het invulveld zoekterm zoekt in de velden algemene werking, concrete taken/activiteiten, opleiding, interesse , straatnaam, rubrieken, trefwoorden.

  • Geografisch zoeken

De eerste locatieboom zoekt in een ganse provincie of in fusie- of deelgemeente(s). Het tweede invuldveld zoekt in werkingsgebieden die door ons zijn samengesteld: regio's, arrondissementen, enz. 

  • Inhoudstafel

De sociale kaart gebruikt een eigen rubriekenlijst, waarmee de zorgvormen en erkenningen uit de welzijns- en gezondheidssector worden ingedeeld. Die rubriekenlijst is de eigenlijke inhoudstafel van de sociale kaart.

Klik op het kruisje om de onderliggende rubrieken te bekijken. Eén of meerdere (sub)rubrieken selecteren kan je door de selectievakjes vóór de rubrieknamen aan te vinken.

  • Trefwoorden

We nemen zoveel mogelijk termen uit de hulp- en zorgverlening in onze databank op. Als je start met intikken van een aantal letters of een woord, toont een autosuggestielijst op welke trefwoorden je kan zoeken. Meer trefwoorden kan je combineren via AND/OR, waarbij AND zorgt voor een beperkte resultaatslijst want enkel die organisatiefiches die alle geselecteerde trefwoorden toegekend kregen worden getoond. OR zorgt voor een uitgebreide resultaatslijst want alle organisatiefiches die één van deze trefwoorden toegekend kregen worden getoond .

Zoeken binnen de resultaatslijst

De resultaten van een zoekopdracht verfijnen doe je via een filter in de rechterkolom. Let wel, dit gaat niet om een nieuwe zoekopdracht. Door het aanklikken van een filter zullen enkel de zoekresultaten die aan deze filter voldoen, getoond worden.

Bovenaan de resultaatslijst kan je via het icoon in de vorm van een 'druppel' alle resultaten op kaart tonen.

De resultaatslijst kan je ook sorteren op postcode, stad of organisatienaam door bovenaan aan de rechterkant een andere sorteervolgorde in de keuzelijst aan te duiden.