Informatie over sociale kaart widget

U bent hier

Inleiding: 

Met de sociale kaart widget kunnen de 2 zoekvelden "wie of wat" en "waar" geïntegreerd worden in jouw eigen website. Op die manier kan een bezoeker van jouw website snel zoeken in de databank sociale kaart. Een voorbeeld kan je zien op de website van de gemeente Willebroek.  

Bij aanvraag van de widget hebben we een aantal gegevens nodig. Vooraleer we de code van de widget doorsturen, hebben we een expliciete goedkeuring van onze gebruiksvoorwaarden nodig. Meer informatie hieronder:

Hoe de widget aanvragen?

STAP 1: Stuur een mail naar desocialekaart@vlaanderen.be met deze gegevens:

Welke organisatie dient de aanvraag in?
Waarom wil je de sociale kaart widget integreren in jouw website?
In welke website zal de widget geïntegreerd worden?

STAP 2: Jouw vraag zal geëvalueerd worden door de verantwoordelijken van de sociale kaart. Bij goedkeuring krijg je een mail met onze gebruiksvoorwaarden en de vraag om die expliciet goed te keuren.

STAP 3: Je krijgt een bevestiging dat het ingevulde document in orde is samen met de code om de widget te kunnen integreren in jouw website.

Gebruiksvoorwaarden widget

Je kan de gebruiksvoorwaarden hieronder nalezen:

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) dient akkoord te gaan met het gebruik van de widget in de website van de externe partij.

De aanvrager dient de aangeleverde widget onveranderd en op een correcte manier te integreren in de eigen website. Het auteursrecht blijft ook op deze functionaliteit van toepassing.

Departement WVG is niet verantwoordelijk voor een foutieve integratie van de widget door de externe partij. Het Departement WVG is ook niet verantwoordelijk voor performantieproblemen die door de aanvrager toegeschreven worden aan de geïntegreerde widget.

De aanvrager heeft de code van de widget in vertrouwen ontvangen en moet er op een vertrouwelijke manier mee omgaan. De aanvrager mag de code van de widget niet op eigen initiatief doorgeven aan derden. Nieuwe aanvragen moeten altijd via het team sociale kaart passeren.

Indien de aanvragende organisatie met een externe IT-partner werkt voor de integratie van de widget dan moet ook die IT-partner zich houden aan de beschreven gebruiksvoorwaarden.

De widget bevat geen ongewenste reclameboodschappen en is niet voorzien van scripts of links die op enige manier inkomsten genereren voor het Departement WVG. Als er inbreuken vastgesteld worden op de gebruiksvoorwaarden en/of misbruik van de widget vastgesteld wordt, dan heeft het Departement WVG het recht te eisen dat de widget verwijderd wordt.

Het team sociale kaart engageert zich om elke technische en inhoudelijke wijziging aan de widget te communiceren naar de externe partij die er gebruik van maakt.