Inhoud sociale kaart

U bent hier

Inleiding: 

De sociale kaart bevat een overzicht van zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers in Vlaanderen en Brussel.

Wat is wel opgenomen in de sociale kaart?
 • Algemene sociale dienstverleningAlgemeen Welzijnswerk, OCMW, thuislozenzorg ...;

 • Lichamelijke gezondheidszorgDringende medische hulpverlening, medisch hulpmateriaal, ziekenhuizen, sociale diensten van ziekenhuizen, palliatieve zorg ...;

 • Geestelijke gezondheidszorgCentra voor Geestelijke Gezondheidszorg, beschut wonen, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, hulpverlening aan mensen met een verslaving ...;

 • ThuiszorgDienstencentra, diensten voor gezinszorg, dagverzorgingscentra, centra voor kortverblijf ...;

 • Relaties en seksualiteitDiensten relaties en seksualiteit, familiaal geweld, relatie- en scheidingsbemiddeling ...;

 • Opleiding, werkloosheid en tewerkstellingCentra voor basiseducatie, vakbonden, VDAB-kantoren, werkwinkels, arbeidszorg ...;

 • HuisvestingWoonwinkel, huisvestingsdiensten OCMW en gemeente, sociale huisvestingsinitiatieven ...;

 • Rechtshulp en justitieWetswinkel, justitieel welzijnswerk, slachtofferzorg, daderhulp, justitiehuizen ...;

 • Kinderen en gezinnenDiensten van Kind en Gezin, kinderopvang, centra voor integrale gezinszorg, bezoekruimtes, speel-o-theken, kinderbijslagfondsen ...;

 • JongerenJongerenadviescentra, jeugd(welzijns)werk, centra voor leerlingenbegeleiding, Lokale Overlegplatforms Gelijke Onderwijskansen, schoolopbouwwerk, woonbegeleiding jongeren ...;

 • Jeugdhulpverlening: sociale dienst gerechtelijke jeugdhulp, private voorzieningen, publieke jeugdinstellingen ...;

 • OuderenAanvraag en toekenning pensioen, ouderen(mis)behandeling, woonmogelijkheden voor ouderen ...;

 • Personen met een handicapHandicap en advies, centra voor ontwikkelingsstoornissen, centra voor ambulante revalidatie, vrijetijdsbesteding en sport voor personen met een handicap, buitengewone onderwijsinstellingen, woonvormen voor meerderjarigen met een handicap ...;

 • Etnisch-culturele minderhedenIntegratiecentra, tolken- en vertaaldiensten, opvangcentra ...;

 • Armoede en kansarmoedeKringloopcentra, inloopcentra, verenigingen waar armen het woord nemen ...;

 • SamenlevingsopbouwMaatschappelijk opbouwwerk, samenlevingsopbouw Vlaanderen ...;

 • Overheden gerelateerd aan het welzijns- en gezondheidsveld: Provinciale diensten, Vlaamse Gemeenschap, Federale overheidsdiensten.

 • Zorgverstrekkers: huisartsen, kinesitherapeuten, zelfstandige verpleegkundigen, tandartsen, klinische psychologen, tabakologen, …

Wat is niet opgenomen in de sociale kaart?

Sportverenigingen, sociaal-cultureel werk, instellingen uit het gewoon onderwijs ...