Over ons

U bent hier

Inleiding: 

De sociale kaart is opgenomen in het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) van de Vlaamse overheid.

Alle gegevens zijn in één centrale, gestructureerde databank verzameld. Een team van regionale beheerders onderhoudt de gegevens in nauwe samenwerking met de opgenomen organisaties en zorgverstrekkers. Een aantal voordelen van de Vlaamse sociale kaart:

  • centrale aansturing met behoud van regionale verankering,
  • gegevensuitwisseling met authentieke databronnen,
  • nauwe samenwerking met sectorale collega's binnen het Beleidsdomein WVG. 

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) subsidieert het Kenniscentrum WWZ om de Brusselse gegevens in de databank sociale kaart up-to-date te houden en af te stemmen met de Vlaamse gegevens.

Met verschillende ondersteunende organisaties zoals de zorgraden van de Eerstelijnszones en de beroepsverenigingen van zorgverstrekkers wordt samengewerkt om gefaseerd de gegevens van de zorgverstrekkers in Vlaanderen en Brussel op te nemen. 

Algemene vragen over de sociale kaart?

Met algemene vragen over de werking van de sociale kaart of opmerkingen bij de gegevens in onze databank kan je terecht op desocialekaart@vlaanderen.be. Wellicht vind je een antwoord op jouw vraag op onze pagina handleidingen of FAQ/help.

Let wel: voor vragen over zorg en hulpverlening kan je op dit e-mailadres niet terecht. Enkel de voorzieningen en zorgverstrekkers zelf kunnen een antwoord formuleren op zorgvragen. 

Team sociale kaart

Om de voeling met het werkveld te behouden blijft het team sociale kaart regionaal georganiseerd. Voor specifieke vragen omtrent vormingen, actualisaties, gegevens in de databank kan je rechtstreeks met hen contact opnemen.

Peter Coenen (peter.coenen@vlaanderen.be) en Bieke Formesyn (bieke.formesyn@vlaanderen.be) zijn de andere teamleden die opdrachten opnemen omtrent actualisaties en helpdesk.

Patricia Werbrouck is coördinator van de Vlaamse sociale kaart en kan gecontacteerd worden via patricia.werbrouck@vlaanderen.be of 0498 94 60 36.