Nieuws

U bent hier

Inleiding: 

De sociale kaart werkt nauw samen met SELS (Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg) en LMN's (Lokale Multidisciplaire Netwerken). Samen met deze ondersteunende organisaties uit de eerste lijn worden de zorgverstrekkers (huisartsen, tandartsen, kinesisten ...) gefaseerd in de databank opgenomen.

 

Hervorming van de eerstelijnszorg

In de hervorming van de eerste lijn speelt ook de sociale kaart een grote rol. Alle informatie over deze eerstelijnshervorming is te vinden via deze website.