Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg - Afdeling Hasselt - Sectie Familierechtbank

U bent hier

Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg - Afdeling Hasselt - Sectie Familierechtbank
Parklaan
25
bus 2
,
3500 Hasselt
Telefoon
011 37 41 65 (griffie familierechtbank)
011 37 41 66 (griffie familierechtbank)